فراتحلیل مقالات مسئولیت‌پذیری، دین و اخلاق زیست‌محیطی در ایران

مهدی کریمی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1402، صفحه 1-29

https://doi.org/10.30465/srs.2024.48961.2149

چکیده
  نگاه مسئولانه به محیط‌زیست و شأن اخلاقی آن از دین و جهان‌بینی انسان نشأت می‌گیرد. بر همین اساس و با سرعت یافتن روند تخریب محیط‌زیست در عصر حاضر، توجه به مقوله‌های مسئولیت‌پذیری، دین و اخلاق زیست‌محیطی افزایش یافته است. این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل نشان می‌دهد، علی‌رغم حجم بالای پژوهش‌های صورت‌گرفته در این حوزه در ایران، ...  بیشتر

نقدهای جان اف هات بر مبانی فلسفی ملحدان جدید

سمیه شمسی؛ محسن جاهد؛ سیداسماعیل سیدهاشمی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30465/srs.2024.48153.2126

چکیده
  در میان مواجهه‌های گوناگون با نظریه تکامل، الهی‌دانانِ تکامل‌گرایی هستند که تلاش می‌کنند خداباوری و تکامل را با یکدیگر همراه و همخوان معرفی کنند. جان‌اف.هات - الهی‌دانِ معتقد به تکامل- الهیات را مؤید و حامی نظریه تکامل می‌داند و با نقد الهیات سنتی، بر این باور است که الهیات باید با علم به روزرسانی شود، چرا که در غیر این صورت حذف ...  بیشتر