مدیر مسئول


مهدی معین زاده استادیار

فلسفه علم

 • .
 • dr-moinzaqdehyahoo.com
 • 00000

سردبیر


علیرضا منجمی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی

فلسفه علم

اعضای هیات تحریریه


مهدی گلشنی استاد

فیزیک

اعضای هیات تحریریه


موسی نجفی استاد فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه سیاسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا آیت اللهی استاد

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


حسین کلباسی اشتری استاد

فلسفه غرب

 • .
 • hkashtariyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


صدرالدین طاهری استاد

فلسفه اسلامی

 • .
 • ss_taheryyahoo.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


هادی وکیلی دانشیار

عرفان اسلامی

 • .
 • drhvakiligmail.com
 • .

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد

اقتصاد اسلامی

اعضای هیات تحریریه


مهرداد کریمی دانشیار طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طب سنتی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا منجمی دانشیار فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی

فلسفه علم

مدیر اجرایی


آمیتیس جوادشهیدی مدیر اجرایی

کارشناسی‌ارشد مهندسی طراحی محیط زیست

 • elmodinjournalgmail.com
 • 98 21 88614299

سرویراستار


رضا حسینی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد


مرضیه لطفی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • marziyelotfiipm.ir