آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 526
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 368

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 110
تعداد مشاهده مقاله 69297
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75460
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 41 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 110 روز
درصد پذیرش 19 %