اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 908
تعداد پذیرش 106
تعداد عدم پذیرش 686

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 16492
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6434
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 70 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 635 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 12 %