آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 439
تعداد پذیرش 79
تعداد عدم پذیرش 316

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 39248
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13547
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 148 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 18 %