مجله علمی- پژوهشی «پژوهش های علم و دین»  با هدف گسترش پژوهش‌های آکادمیک در حوزۀ «علم و دین» در جامعه علمی فارسی‌زبان و بررسی ابعاد گوناگون آن از سوی صاحب‌نظران داخلی و بین المللی به انتشار مقالات می‌پردازد.
 

شماره مجوز علمی- پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم 213176 /3 تاریخ 20/10/1391