نویسنده = سحر کاوندی
تعداد مقالات: 2
1. فراطبیعت‌باوریِ ترکیبی کاتینگهام و نقش آن در معناداری زندگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-148

مهدی منزّه؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی


2. نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت‌شناختی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-90

اصغر محمّدی؛ سحر کاوندی؛ حسن فتح‌زاده