فراطبیعت‌باوریِ ترکیبی کاتینگهام و نقش آن در معناداری زندگی

مهدی منزّه؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1397، ، صفحه 119-148

چکیده
  نوشتار حاضر در صدد است تأثیر عوامل فراطبیعی در معناداری زندگی را بر اساس دیدگاه جان کاتینگهام تبیین نماید. در این راستا ابتدا رویکردهای سه­گانه­ی «طبیعت­گرایی، ناطبیعت­گرایی، فراطبیعت­گرایی» که ناظر به نظریه­های معنای زندگی (هدف، ارزش، کارکرد) هستند تبیین شده و سپس به نقد و بررسی دیدگاه کاتینگهام در باب معنای زندگی ...  بیشتر

نقد روایت سوئینبرن از برهان غایت‌شناختی

اصغر محمّدی؛ سحر کاوندی؛ حسن فتح‌زاده

دوره 5، شماره 9 ، خرداد 1393، ، صفحه 67-90

چکیده
  ریچارد سوئینبرن در تقریر خود از دلیل غایت‌شناختی سعی در معقول جلوه‌دادن باور به خدا با استفاده از این دلیل دارد. البته سوئینبرن معتقد است هیچ‌یک از ادلۀ اثبات وجود خدا نمی‌توانند یقینی ریاضی‌وار برای ما به همراه آورند؛ بلکه مجموع این ادله باور به وجود خدا را از نقیض آن محتمل‌تر می‌سازند. سوئینبرن با تفکیک نهادن میان دو نوع نظم: ...  بیشتر