نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

با انتشار نظریه تکاملی داروین (فرگشت)، ابتدا در دنیای مسیحیت سپس در جهان اسلام چالش بزرگی میان علم و دین به وجود آمد و در نتیجه اندیشمندان مسلمان ناگزیر از بیان رویکرد خود در این موضوع شدند. در این مقاله سعی شده است مهمترین موضعگیری های علمای مسلمان از اولین رویکرد ها که هم عصر داروین بوده تا نظرات معاصرین را جمع آوری نماید. به صورت کلی می توان این رویکردها را به سه دسته تقسیم نمود: الف) گروهی که نظریه تکامل را کاملا رد کرده اند، ب) گروهی که هر چند آن را به صورت مطلق نپذیرفته اند و نقدهای جدی به آن دارند اما راهی برای قبول آن باز نموده و یا برای آن استثناء قائل شده اند و ج) گروهی که آن را کاملا تأیید نموده اند. بررسی این آرا نشان می دهد که اولا موضع و بحث بر سر نظریه داروین کماکان جریان داشته و کنکاش علمی در این باره هنوز مسدود نگشته و ثانیا از میان سه دسته نظرات فوق الذکر، اندیشمندان مسلمان بیشتری رجحان به سوی دیدگاه دوم داشته اند و تلاش کرده‌اند راهی برای قبول این نظریه در کنار باورمندی به نصوص و باورهای دینی باز بگذارند و البته از پذیرش قطعی این نظریه اجتناب کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical flow of Muslim thinkers' views on Darwin's theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shah Abadi
  • Sabraz Rouhollah Razavi
  • Seyyed Hasan Eslami Ardakani

University of Religions and Denominations

چکیده [English]

Darwin's theory of evolution caused a great challenge between science and religion firstly among the Christians and aftermath Muslims. As a result, Muslim thinkers were forced to express their approach on this controversial issue. In this article, an attempt has been made to collect the stands of Muslim thinkers from late 19th century to the contemporary era in order to observe the possible changes in their stands towards the Darwin’s theory of evolution. There have been different approaches towards the theory throughout less than a couple of centuries that can be divided into three categories:

• Those who completely rejected the theory of evolution finding it in a total contradiction with Islam

• Those who have not accepted it absolutely having serious criticisms of it, meanwhile believing that there is way to accept the theory with some exceptions

• Those who have fully accepted the theory and find no contradiction between the Darwin’s theory and Islam

Surveying these opinions and stands during the mentioned period shows that: Firstly, the debate on Darwin's theory is still going on and currently there is no absolute hegemony of one of the above mentioned stands on others. Secondly, as moving towards the contemporary era, more Muslim thinkers are preferring the second point of view, believing that there is a way to accept the theory with some exceptions of course.

Keyword

Darwin's theory of evolution, evolution, Muslim thinkers, science and religion, Islam and religion

کلیدواژه‌ها [English]

  • Darwin'؛ s theory of evolution
  • evolution
  • Muslim thinkers
  • science and religion
  • Islam and religion