نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش چابکسر/ گیلان

10.30465/srs.2021.38494.1912

چکیده

دیدگاه قرآن در مورد آفرینش انسان همواره مورد بحث بوده است. یکی از شبهاتی که مطرح می‌شود، مربوط به آیات ابتدایی سوره مبارکه طارق است. منتقدان قرآن بر این باور هستند که کتاب خدا در این آیات مرتکب اشتباهاتی جهت نشان دادن منشأ سلول‌های جنسی شده است. اشتباهات منتقدان قرآن، درک نادرست آنها از علم لغت، برداشت غلط از قرآن و گره زدن نظرات مفسران به نظر قرآن و از طرفی دیگر نظرات گوناگون و مختلف مفسران که در اغلب اوقات فاصله زیادی با علوم روز مانند علم آناتومی دارد، موجب این کج‌اندیشی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نظرات مفسران، نقد آن‌ها و برداشتی درست از این آیات می‌باشد. در این پژوهش با گرایش انتقادی و براساس منابع کتابخانه‌ای، پس از بحث روی آیات 5 الی 8 سوره مبارکه طارق و مشاهده نظرات مفسران و لغویان، به تبیین نظر شخصی نویسنده منطبق با علم لغت و آناتومی خواهیم پرداخت و در پایان نشان خواهیم داد که نه‌تنها اشتباهی از جانب قرآن در این آیات رخ نداده بلکه اعجازی حیرت‌انگیز نیز مطرح‌شده است، زیرا برخلاف تصور برخی مفسران، با بررسی کتب لغت نزدیک به زمان نزول قرآن و مشاهده احادیث و روایتی که در توضیح این آیات آمده است، روشن می‌شود که صلب و ترائب مربوط به مرد بوده و به استخوان‌های خاجی و عانه انسان اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and critique the opinions of commentators about the scientific miracle Solb And Taraeb in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Sina Aghaei

Chaboksar education biology teacher. guilan

چکیده [English]

The Quranic view of the creation of human has always been debated. One of the doubts that arises is related to the first verses of Surah Tariq. Critics of the Quran believe that the Book of God in these verses made mistakes to indicate the origin of sex cells. Unfortunately, on the one hand, the misunderstanding of Quranic critics of lexicography, misunderstanding of the Quran and tying the opinions of commentators to the Quran, and on the other hand, the various opinions of commentators, which are often far from modern sciences such as anatomy, have caused this misunderstanding. The purpose of this study is to examine the views of commentators, their critique and correct understanding of these verses. In this article, with a scientific-research approach, after discussing verses 5-8 of Surah Tariq and observing the opinions of commentators and lexicographers, we will explain the author's personal opinion in accordance with the science of vocabulary and anatomy, and in the end we will show that not only mistakes from the Quran It does not happen in these verses, but an amazing miracle is also mentioned, Contrary to the opinion of some commentators, by examining dictionary books close to the time of the revelation of the Qur'an and observing the hadiths and narrations mentioned in the explanation of these verses, it becomes clear that solb and taraeb is related to men and refers to the sacrum and pubic bones of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tariq
  • Solb and Taraeb
  • Quranic miracle
  • anatomy
  • human creation
ابن بابویه قمی (1367ش)، ترجمه من لا یحضره الفقیه، مترجم: غفاری، علی اکبر و غفاری، محمد جواد و بلاغی، صدر، تهران: نشر صدوق
ابن سیده( ۱۴۲۱ق)، المحکم و المحیط الأعظم، محقق: علی بن اسماعیل، عبدالحمید هنداوی، بیروت: دارالکتب العلمیه
ابن سینا، حسین بن عبدالله( ۱۳۸۷ش)، قانون، محقق: عبدالرحمن شرفکندی، تهران: سروش
ابن عطیه، عبدالحق( ۱۴۲۲ق)، المحرّر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دارالکتب العلمیه
ابن قیّم، محمّد،( ۱۴۲۷ق)، بدائع التفسیر، محقق: یسری السّید محمّد، صالح احمد الشّامی، ریاض: دار ابن الجوزی
ابن کثیر (1419ق)، تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم)، بیروت: دارالکتب العلمیه
ابن نفیس (1389ش)، شرح تشریح القانون لابن سینا، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
الارزدی الاندلسی، محمد(1386)، الماء ، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
آریان پور، امیر اشرف(۱۳۸۳ش)، فرهنگ دانشگاهی آلمانی فارسی، تهران: توتیا
آقائی، سینا (1400ش)، معجزات شگفت انگیز قرآن، تهران: زهره علوی
جزّی الکلبی، محمّد( ۱۴۱۵ق)، التّسهیل لعلوم التّنزیل، بیروت: دارالکتب العلمیه
جوادی آملی، عبدالله (1369ش)، کرامت در قرآن، تهران: رجاء
حسن زاده آملی، حسن (1382ش)، طب و طبیب و تشریح، قم: الف میم
حکیم، السید محمد السعید (1414ق)، المحکم فی اصول الفقه، قم: موسسه المنار
حَوّی، سعید( ۱۴۰۵ق)، الاساس فی التفسیر، قاهره: دارالسّلام
دهقان، اکبر(۱۳۸۳ش)، نسیم رحمت (تفسیر قرآن کریم جزء ۲۹-۳۰)، قم: حرم
دیاب، عبدالحمید، قرقوز، احمد (1393)، طب در قرآن، مترجم: کمال روحانی، پیرانشهر: آراس
الرازی، حسین بن علی (1376ش)، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی
رازی، فخرالدّین( ۱۴۰۱ق)، مفاتیح الغیب، بیروت: دارالفکر
رضایی اصفهانی، محمّدعلی( ۱۳۸۷ش) ، تفسیر قرآن مهر، قم: پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن
ریشر، پل (1359ش)، کالبدشناسی هنری، ترجمه: شروه، عربعلی، تهران: یساولی
زبیدی، محمّد مرتضی( ۱۴۰۷ق)، تاج العروس من جواهر القاموس، محقق: علی هلالی، کویت: تراث العربی
سدلر، توماس (1383ش)، رویان شناسی پزشکی لانگمن، ترجمه: بهادری، مسلم، شکوری، عباس، تهران: چهر
سمرقندی، نصربن محمّد(۱۴۱۳ق)، بحرالعلوم، محقق: علی محمّد معوّض، عادل احمد عبدالموجود،زکریّا عبدالمجید النّوتی، بیروت: دارالکتب العلمیه
سولومون، الدرا، برگ، لیندا، مارتین، دیانا (1392ش) بیولوژی سولومون، تهران: خانه زیست شناسی
سها (1393ش)، نقد قرآن، ویرایش سوم، آدرس: https://mamnoe.wordpress.com/2014/09/01
سیوطی، جلال الدّین،( ۱۴۲۹ق)، الإتقان فی علوم القرآن، دمشق: مؤسسه الرساله ناشرون
صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1366)، تفسیر القرآن الکریم، قم: بیدار
ضُبَعی، المُتَلَمِّس( ۱۳۹۰ق)، دیوان شعر، محقق: حسن کامل الصّیرفی، قاهره: جامعه الدّول العربیه
طالقانی، محمود (1387ش)، پرتوی از قرآن، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (نسخه الکترونیک)
طباطبایی، محمدحسین (1370ش)، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی
الطبرسی، أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب (1386ق)، الاحتجاج، نجف: دارالنعمان
طبری، محمّد( ۱۴۲۲ق)، جامع‌البیان‌عن‌تأویل‌آی‌القرآن،محقق: عبدالله بن عبدالمحسن ترکی، قاهره: دارهجر
طنطاوی، محمد سید (بی‌تا)، التفسیر الوسیط لطنطاوی، القاهره: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی (1387ش)، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق: کشفی، محمدتقی (حاشیه نویس)؛ بهبودی، محمدباقر (محقق)، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی (بی‌تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: احیاء التراث العربی
ظام الاعرج، حسن بن محمّد( ۱۴۱۶ق)، غرائب القرآن و رغایب الفرقان (تفسیر نیشابوری)، محقق: زکریا عمیرات، بیروت: دارالکتب العلمیه
علایی، حسین، رضایی، حسن رضا( ۱۳۸۸ش)، بررسی تناقض آیات طبّی با علوم پزشکی، دو فصلنامه تخصصی قرآن و علم، شماره چهارم، سال سوم
فراهیدی، احمدبن خلیل (1424ق)، کتاب العین، الناشر: موسسه دارالنشر
فقیهی شیرازی، عبدالکریم (1377ش)، اعجاز قرآن از نظر طبی، مجله فقه اهل بیت، دوره 4 شماره 13
قرشی، علی اکبر (1412ق)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه
قمی مشهدی، محمدرضا (1423ق)، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، قم: دار الغدیر
کاشانی، ملافتح الله (1336ش)، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی
ماوردی، علی بن محمّد( ۱۴۱۲ق)، النّکت و العیون، محقق: سیّد بن عبدالمقصود بن عبدالرّحیم، بیروت: دارالکتب العلمیه
مجلسی، محمدباقر (1351ش)، آسمان و جهان (ترجمه کتاب السماء و العالم بحار الأنوارجلد 14) مترجم: کمره ای، محمد باقر، تهران: الاسلامیه
مجلسی، محمدباقر (بی‌تا)، بحارالانوار، بیروت: دارالاحیاء التراث
محسنی، شیخ محمد آصف (1437ق) پاسخ به پرسش‌های فقهی، اخلاقی و متفرقه، کابل: حیدری
المدرسی، السید محمد التقی (1377ش)، تفسیر هدایت، مشهد: آستان قدس رضوی (نسخه فارسی)
المدرسی، السید محمد التقی (1429ق)، من هدی القرآن، بیروت: دارالقاری (نسخه عربی)
مراغی، احمدمصطفی (بی‌تا)، تفسیر مراغی، بیروت: دار احیاء التراث العربی
مسیحی، ابوسهل (1386ش)، تشریح بدن الانسان، تهران: موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
مصطفوی، حسن (1368ش)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد
مطهری، مرتضی (1389ش)، مجموعه آثار 28 (آشنایی با قرآن 10-14)، تهران: صدرا
معرفت، محمّد هادی(۱۴۱۷ق)، التمهید، قم: مؤسسه النشر الإسلامی
معرفت، محمدهادی (1387ش)، معرفت قرآنی، گردآورنده: نصیری، علی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سازمان انتشارات
معین، محمّد(۱۳۸۲ش)، فرهنگ فارسی معین، تهران: بهزاد
مکارم شیرازی، ناصر (1374ش)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه
مکارم شیرازی، ناصر (1387ش)، لغات در تفسیر نمونه، قم: امام علی بن ابی طالب
النجار، زغلول (2007 م)، تفسیر الایات الکونیه فی القرآن الکریم، قاهره: مکتبة الشروق الدولیة
نصرالله زاده، بتول (1386)، زمین و جنین در قرآن، تهران: واژه آرا
هاشمی رفسنجانی، اکبر(۱۳۸۶ش)، تفسیر راهنما، قم: بوستان کتاب
هروی محمدبن یوسف(1386ق)، بحرالجواهر، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل
 
Grey,Henry)2005(,Grey’s Anatomy,Susan Standring,Thirty-Ninth Edition,Philadelphia,Elsevier
Guyton, Arthur C. (1991). Textbook of Medical Physiology (8th ed). Philadelphia: W.B. Saunders
Hall, Jhon E)2011(,Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology,Twelfth Edition,Philadelphia:Saunders Elsevier.
Hippocrates Writings(1983), enguin Classics, New York: Penguin Classics
Mann, T (1954). "The Biochemistry of Semen". London: Methuen & Co; New York: John Wiley & Sons.
Saadat S.(2009) ,Human embryology and the holy quran: an overview, International journal of health sciences, 3(1(
Spence, D., & Melville, C. (2007). Vaginal discharge. BMJ (Clinical research ed.), 335(7630)