بررسی و نقد آراء مفسران پیرامون اعجاز علمی صلب و ترائب در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش چابکسر/ گیلان

10.30465/srs.2021.38494.1912

چکیده

دیدگاه قرآن در مورد آفرینش انسان همواره مورد بحث بوده است. یکی از شبهاتی که مطرح می‌شود، مربوط به آیات ابتدایی سوره مبارکه طارق است. منتقدان قرآن بر این باور هستند که کتاب خدا در این آیات مرتکب اشتباهاتی جهت نشان دادن منشأ سلول‌های جنسی شده است. اشتباهات منتقدان قرآن، درک نادرست آنها از علم لغت، برداشت غلط از قرآن و گره زدن نظرات مفسران به نظر قرآن و از طرفی دیگر نظرات گوناگون و مختلف مفسران که در اغلب اوقات فاصله زیادی با علوم روز مانند علم آناتومی دارد، موجب این کج‌اندیشی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نظرات مفسران، نقد آن‌ها و برداشتی درست از این آیات می‌باشد. در این پژوهش با گرایش انتقادی و براساس منابع کتابخانه‌ای، پس از بحث روی آیات 5 الی 8 سوره مبارکه طارق و مشاهده نظرات مفسران و لغویان، به تبیین نظر شخصی نویسنده منطبق با علم لغت و آناتومی خواهیم پرداخت و در پایان نشان خواهیم داد که نه‌تنها اشتباهی از جانب قرآن در این آیات رخ نداده بلکه اعجازی حیرت‌انگیز نیز مطرح‌شده است، زیرا برخلاف تصور برخی مفسران، با بررسی کتب لغت نزدیک به زمان نزول قرآن و مشاهده احادیث و روایتی که در توضیح این آیات آمده است، روشن می‌شود که صلب و ترائب مربوط به مرد بوده و به استخوان‌های خاجی و عانه انسان اشاره دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review and critique the opinions of commentators about the scientific miracle Solb And Taraeb in the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Sina Aghaei
Chaboksar education biology teacher. guilan
چکیده [English]

The Quranic view of the creation of human has always been debated. One of the doubts that arises is related to the first verses of Surah Tariq. Critics of the Quran believe that the Book of God in these verses made mistakes to indicate the origin of sex cells. Unfortunately, on the one hand, the misunderstanding of Quranic critics of lexicography, misunderstanding of the Quran and tying the opinions of commentators to the Quran, and on the other hand, the various opinions of commentators, which are often far from modern sciences such as anatomy, have caused this misunderstanding. The purpose of this study is to examine the views of commentators, their critique and correct understanding of these verses. In this article, with a scientific-research approach, after discussing verses 5-8 of Surah Tariq and observing the opinions of commentators and lexicographers, we will explain the author's personal opinion in accordance with the science of vocabulary and anatomy, and in the end we will show that not only mistakes from the Quran It does not happen in these verses, but an amazing miracle is also mentioned, Contrary to the opinion of some commentators, by examining dictionary books close to the time of the revelation of the Qur'an and observing the hadiths and narrations mentioned in the explanation of these verses, it becomes clear that solb and taraeb is related to men and refers to the sacrum and pubic bones of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tariq
  • Solb and Taraeb
  • Quranic miracle
  • anatomy
  • human creation