خوانشی اگزیستانسیالیستی از مفهوم مرگ در نهج البلاغه

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه اسلامی . پژوهشگر و مدرس

2 دانشیار فلسفه غرب عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

10.30465/srs.2021.35342.1838

چکیده

تحلیل اگزیستانسیال از مفهوم مرگ یکی از مولفه های بنیادین تفکر هایدگر است. برمبنای تفکر هایدگر، مرگ به مثابه تعین امکان های اصیل دازاین، ضرورتی ست اجتناب ناپذیر، که عیان کننده ی بخشی از جهانمندی وی است. امکانی که دازاین با آن تولد یافته و به فرایند فهم هستی راه می یابد. به دیگر سخن، زندگی و مرگ، در نسبت با یکدیگر تکوین می یابند. در سنت اسلامی، در نهج البلاغه نیز با نگرشی اگزیستانسیالیستی به مفهوم مرگ مواجه هستیم، که به مثابه نزدیک ترین امکان فرد گریزی از آن نیست. خوانش حضرت امیر از مرگ، خوانشی سلبی و اضطراب آور نیست، بلکه نگرشی اصیل و اگزیستاسیالیستی است که فرد در فرایند حیات آن را هم چون امری بالقوه به فعلیت می رساند. در پژوهش حاضر، با نگاهی اگزیستانسیالیستی به مرگ در نهج البلاغه پرداخته خواهد شد و میزان نزدیکی و هم اندیشی هایدگر و حضرت امیر پیرامون مساله مرگ نشان داده خواهد شد. از جمله این که مرگ اندیشی، تعالی به خودآگاهی، زیستن آگاهانه و تعین امکان های واقع بوده ی فرد در جهان است. به بیان دیگر، تفکر درباره ی مرگ، هویت زندگی را برای ما آشکار خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An existentialist reading of death in Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

  • Neda Rahbar 1
  • Mehdi Khabbazi Kenari 2
1 Master of Islamic Philosophy. Researcher and lecturer
2 Associate Professor of Western Philosophy, Faculty Member of Mazandaran University
چکیده [English]

Existential analysis of death is one of the fundamental Heidegger's thinking. According to Heidegger, death as the determination of Dasein's genuine possibilities is an inevitable necessity, which reveals part of his universality. The possibility with which Dasein was born and enters the process of understanding existence. In other words, life and death are two seemingly contradictory but mutually reinforcing things. In the Islamic tradition, Nahj al-Balaghah, with its existentialist views on the concept of death, considers it as the closest possibility to a person from which there is no escape. The consciousness’s death and its occurrence is part of the process of being a person. Hazrat Amir's reading of death is not a negative and anxious reading, it is a genuine and existentialist view that one realizes in the process of life as a potential thing. In the present study, with an existentialist view of death in Nahj al-Balaghah and the closeness and contemplation of Heidegger and Imam Ali on the issue of death will be shown, the concept of death ascending to self-awareness, conscious living and determining the real possibilities of the individual in Is the world. In other words, death is a kind of embrace of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Death of Consciousness
  • Life
  • Nahjal-Balaghah . Existentialism