تفسیر علمی آیه مرج البحرین با رویکرد شبهه پژوهی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

در قرآن کریم سخن از دو دریاست که یکی شیرین و دیگری شور و تلخ بوده که این دو با هم تلاقی می کنند، اما بر هم غلبه پیدا نمی‌کنند و از آنها لولوء و مرجان نیز استخراج نیز می-شود. درباره اینکه مقصود از این دو دریا چیست و مصداق آن کدام است در میان مفسران آراء مختلفی وجود دارد که این آراء از جنبه‌های مختلف قابل نقد و بررسی هستند. در این میان عده‌ دیگری تلاش می‌کنند این آیات را از جنبه علمی مورد نقد قرار داده و آن را خطای علمی قرآن کریم معرفی نمایند که شخصی به نام مستعار سها از جمله آنهاست. وی در کتابی با عنوان نقد قرآن دلایلی در نقد علمی این آیات ارائه کرده‌است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده، قصد دارد با مراجعه به منابع معتبر علمی در حوزه زیست‌بوم‌شناسی، به نقد و بررسی ادعاهای مطرح شده پرداخته و ضمن بررسی آراء مفسران و محققان، عدم تعارض بین یافته‌های علمی با آیات مربوط به بحث را اثبات نماید. در این مقاله دلایلی ارائه می گردد که مقصود از واژه «البحرین» مصبهایی از نوع زبانه آب شور (Salt Wedge) می باشد که ویژگیهای آن، با همه اوصاف برشمرده از این دو دریا در قرآن کریم، در تطابق کامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific interpretation of the verse "Marj Al-Bahrain" with the approach of answering doubts

نویسندگان [English]

  • Majid Maaref 1
  • Shadi Nafisi 2
  • Hossein Rezaee 3
1 Professor of Department of Quranic and Hadith Sciences in University of Tehran
2 Associate Professor of Department of Quranic and Hadith Sciences in University of Tehran
3 PhD student in Quranic and Hadith Sciences in, University of Tehran
چکیده [English]

In the Holy Qur'an, we are talking about two seas, one sweet and the other salty and bitter, which intersect but do not overcome each other, and from which lulls and corals are also extracted. There are different opinions among the commentators about what is meant by these two seas and what is the meaning of it, and these opinions can be criticized from different aspects. In the meantime, others are trying to critique these verses from a scientific point of view and introduce it as a scientific error of the Holy Quran, including a person named Suha. In a book entitled Quran Criticism, he has provided reasons for the scientific critique of these verses. This research, which is a descriptive-analytical method with a critical orientation and based on library sources, intends to critique and review the claims made by referring to authoritative scientific sources in the field of ecology and while examining the opinions of commentators. And researchers to prove that there is no conflict between scientific findings and verses related to the discussion. In this article, reasons are provided that the meaning of the word "Bahrain" is Salt Wedge estuaries, the characteristics of which, in all the descriptions of these two seas in the Holy Qur'an, are in full accordance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific interpretation
  • Bahrain Marj
  • doubt
  • Book of Quran Criticism
  • Saha