نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، بخش بافت‌شناسی و جنین‌شناسی، دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دکترای معارف اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز قم

3 کارشناس ارشد معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)، دانشگاه پیام نور، مرکز قم

چکیده

چکیده
در مقالة حاضر به جایگاه جنین در داخل رحم و نقش آن در رشد و تکامل جنین، اهمیت رشد جنین در ظلمات ثلاث رحم، ضرورت تاریکی و ظلمت در رشد جنین، مراحل تکوینی آن جهت جلوگیری از فساد نطفه و پرورش آن، و همچنین طول مدت بارداری از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی پرداخته شده است.
با شناخت ویژگی‌های مکانی و زمانی لازم جهت رشد و تکامل جنین انسان که جلوه ‏‏‏‏ای از شگفتی های قرآن است ایمان و اعتقاد به صاحب جهان خلقت «خداوند باری تعالی»، پیامبر خاتم و معجزة جاودانه‌اش قرآن کریم، در جسم و جان خواننده بیش‌تر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Position and Duration Time of Embryo in the Uterus According to the Quran, Hadith, and Embryology Science

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Razavi 1
  • Mohammad Hadi AminNaji 2
  • Zohreh Kamkar 3

چکیده [English]

In this paper, the position of the fetus within the uterus and its role in growth and development of embryo in triplet darkness, importance and necessity of darkness in its formation, stages of fetal growth and development and also length of pregnancy period view of the Quran, Hadith science and embryology were studied.
The obtained results will lead to the cognition and deeper comprehension of the wonders of the Koran and a deeper and stronger faith and belief in the absolute possessor of science in the universe, that is God the Almighty, and His last messenger and His everlasting miracle, the Holy Koran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: uterus
  • triplet darkness
  • time of birth
  • koran verses
  • embryology
  • Hadith