نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

چکیده
در این مقاله به ‌دنبال یافتن راه‌کاری مناسب برای توجیه صحیح یافته‌های علمی پیرامون زیست انسان در زمین و موجودات پیش از آدم (ع) در آموزه‌های قرآن و عترت هستیم. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و از گونۀ تحلیل اسنادی و کتاب‌خـانه‏ای است و یافته‌های زیست‌شناسی را با استناد به اطلاعات گردآوری‌شده از آیات و روایات ارزیابی کرده‌ایم. یافته‌های باستانی حاکی از آن است که، پیش از انسان‏های کنونی، دو نوع از موجودات انسان‏گونه، یعنی نئاندرتال‌ها و کرومانیون‌ها، در زمین می‌زیسته‌اند که ده‌ها هزار سال پیش نسل آن‏ها منقرض شده است. در روایات نیز از سویی به ‏طور کلی از وجود دو گونۀ جنّ و نسناس پیش از انسان صحبت به‏ میان آمده و، از سوی دیگر، حاکی از وجود هفت گروه از موجودات انسان‏گونه در زمین است. شاید بتوان نئاندرتال‌ها و کرومانیون‌ها را دو گونه از نسناس به ‏شمار آورد. ضمن آن‌که، بر اساس مطالعات تاریخی و پژوهش‌های علمی، هبوط آدم (ع) که پدر انسان‏های کنونی است به زمین در محدودۀ زمانی کم‌تر از 10 ‌هزار سال پیش رخ داده است و هیچ ‌گونه ارتباط فیزیکی میان آدم (ع) و موجودات پیش از او وجود ندارد؛ بنابراین نظریۀ تکامل دربارۀ آدم (ع) و نسل او صدق نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative history of man’s appearance on earth based on the scientific findings and teachings of the Quran and Itrah

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dolat 1
  • Ali Afzali 2

چکیده [English]

 
 
This article seeks to find a way to properly explain the scientific findings about the biology of human beings on Earth before Adam (AS) in the verses and Hadiths. Archaeological findings suggest that pre-existing humans, two types of creatures with intelligence and free will, the Neanderthals and Cromangons, who lived in the land of ten thousand years ago, is depleted. The hadithes  In general, talk about the existence of two species of Jinn and Gorilla and indicate the existence of seven types of humanoid creatures on earth. Perhaps we know Neanderthals and Cromangons two types of Gorilla. Based on historical studies and scientific research since the fall of Adam as the father of the current people on the ground, less than in tens of thousands of years ago. No physical connection between Adam and creatures before him there. The theory of Transformism about Adam and his seed is not true.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Adam"
  • "Human"
  • "Gorilla"
  • "Jinn"
  • "Neanderthal"
  • "Cromangon"
ابن‌جوزى، عبد الرحمن بن على بن محمد، (1412 ق). المنتظم فى تاریخ ‏الأمم و الملوک، تحقیق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه.
ابن‌خلدون، عبد الرحمن بن محمد (1408 ق). التاریخ (دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ‏ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى‏الشأن الأکبر)، تحقیق: خلیل شحاده، بیروت: دارالفکر.
ابن‌سعد (محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری) (1410 ق). الطبقات الکبرى، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیه.
بهزاد، محمود (1380). داروینیسم و تکامل، ت‍ه‍ران‌: دادار.
پلانک، ماکس (1354). علم به کجا می‏رود؟، ترجمۀ احمد آرام، تهران: فجر.
جعفری، محمدتقی (1376). ترجمه و تفسیر نهج‏البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
رامین، فرح (1389). «تکامل‎گرایی الحادی در بوتۀ نقد»، فصل‌نامۀ الهیات تطبیقی، ش 1.
راوندى، قطب‌الدین (1409 ق). قصص‌الأنبیاء، مشهد: بنیاد پژوهش‏های اسلامى آستان قدس رضوى.
صدوق، محمد بن على بن بابویه (1398). التوحید، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
صدوق، محمد بن على بن بابویه (1403 ق). الخصال، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
صدوق، محمد بن على بن بابویه، (بی‌‌تا). علل الشرائع، قم: مکتبه الداوری.
طبری، أبوجعفر محمد بن جریر (1387 ق). تاریخ ‏الأمم و الملوک، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث.
عیاشی، محمد بن مسعود (1380). التفسیر، تحقیق: سیدهاشم رسولى محلاتى، تهران: چاپ‌خانۀ علمیه.
قربانی، رحیم (1385). «دان کیوپیت و دین؛ نقد کتاب دریای ایمان»، معرفت فلسفی، دورۀ سوم، ش 4.
قمى، على بن ابراهیم (1367). تفسیر القمی، تحقیق: سیدطیب موسوى جزایری، قم: دار الکتاب.
مسعودی، ابوالحسن على بن الحسین (1409 ق). مروج ‏الذهب و معادن الجوهر، تحقیق: اسعد داغر، قم: دار الهجره.
مطهرى، مرتضی (1386). مجموعه‏ آثار شهید مطهری، تهران: صدرا.
مفید، محمد بن محمد بن نعمان (1413 ق). الإختصاص، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم.
مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم (1376). «تعارض علم و دین در خلقت آدم»، فصل‌نامۀ نامۀ مفید، ش 9.
واشبرن، شروود (1360). «تکامل انسان»، ترجمۀ فرشته آرام و وحید موحّد، هدهد، ش 30.
 
Bischoff, J. et al. (2003). The Sima de los Huesos Hominids Date to Beyond U/Th Equilibrium, New Radiometric.
Clark, Grahame (1977). World Prehistory in New Perspective, Cambridge University Press.
Cochran, Gregory and Henry Harpending (2009). The 10,000 Year Explosion: How Civilization Accelerated Human Evolution, New York: Basic Books.
Dargie, Richard (2007). A History of Britain, London: Arcturus.
Darwin, Charles (1974). The Origin of Species, Baltimore, MD: Penguin Books.
Fagan, B. M. (1996). The Oxford Companion to Archaeology, Oxford: Oxford University Press.
Haviland, William (1985). Anthropology, New York: Rinehard and Winston Press.
Krings, M. et al. (1997). Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans, Cell.
Lieberman, Phillip (1991). Uniquely Human, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Vogt, Karl Christoph and James Hunt (1864). Lectures on man: his place in creation, and in the history of the earth, Longman, Green.