نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه امام خمینی

چکیده

چکیده
امروزه دکارت به‎غلط یک فیلسوف سکولار شناخته می‎شود. ما در این مقاله برآنیم نشان دهیم که در نظام فلسفی او، خداوند از جایگاه والایی برخوردار است و مبنای آن نظام را تشکیل‎می‎دهد. خداوند در نظام فلسفی دکارت نه‎تنها مبنای مابعدالطبیعه، بلکه مبنای علم و اخلاق است. در فلسفۀ دکارت، قدرت و علم الهی منشأ هر واقعیتی است؛ منشأ هرآنچه وجود دارد و نیز منشأ شناخت بشری از هرآنچه وجود دارد. خداوند نه‎تنها منشأ خلقت طبیعت است، بلکه منشأ خیر اخلاقی نیز هست و نور طبیعی عقل، که خداوند آن را در نهاد ما قرارداده‎است، نه‎تنها ما را قادر می‎سازد که ساختار ریاضی جهان را درک کنیم، بلکه به ما توان درک ارزش‎های اخلاقی را می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

God in Descartes' Philosophy

نویسنده [English]

  • Masoud Seyf,

چکیده [English]

Abstract
Today Descartes is known wrongly as a secular philosopher. In this article, we are going to show that God has a good place in Descartes philosophy and makes the basis of his system. God in Descartes' philosophical system is not only the basis of metaphysics but also the basis of physics and ethics. God's knowledge and will are sources of every reality, sources of whatever exists and sources of our knowledge of whatever exists. God is not only the source of physics but also the source of ethical good. The natural light of wisdom in us not only enables us to understand the mathematical structure of the world, but also empowers us to understand the ethical values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Descartes
  • God
  • Metaphysics
  • physics
  • Ethics
منابع
بریه، امیل (1385). تاریخ فلسفۀ قرن هفدهم، «فصل سوم: دکارت و فلسفۀ او»، ترجمۀ اسماعیل سعادت، تهران: هرمس.
دکارت، رنه (1317). گفتار در روش راه بردن عقل، ترجمۀ محمدعلی فروغی، ضمیمۀ جلد اول از سیر حکمت در اروپا، نوشتۀ محمدعلی فروغی، تهران: زوار.
دکارت، رنه (1364). اصول فلسفه، ترجمۀ منوچهر صانعی، تهران: آگاه.
دکارت، رنه (1381). تأملات در فلسفۀ اولی، ترجمۀ احمد احمدی، تهران: سمت.
مگی، بریان (1372). فلاسفۀ بزرگ، آشنایی با فلسفۀ غرب، ترجمۀ عزت‎الله فولادوند، تهران: خوارزمی.
 
Cottingham, John (1993). A Descartes Dictionary, Cambridge: Blackwell.
Cottingham, John (2008). “The Role of God in Descartes’Philosophy”, in A Companion to Descartes, Edited by Janet Broughton and John Carriero, Blackwell Publishing Ltd.
Francks, Richards (2008). Descartes Meditation A Reader’s Guide, London: Continuum.
Skirry, Justin (2008). DESCARTES’ A Guide for the Perplexed, New York: Continuum