شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 واحد مشاوره‌ی کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) استام آذرباییجان شرقی

عنوان مقاله [English]

Study of Imam Ali s Principle ...

نویسندگان [English]

  • Mir Taghi Garusi 1
  • Akbar Pars 2

1 Tabriz University

2 Unit in Imam Khomeini Relief Foundation in Eastern Azarbaijan