عرفان و تزاحم اندیشه و عمل اجتماعی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

پژوهشگر گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی


عنوان مقاله [English]

Mysticism and Conflict With...

نویسنده [English]

  • Hossein Shekarabi
Researcher, Institute for Islamic Culture and Thought