نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در قرآن مجید چندین‌بار از واژه شتر استفاده شده که آیه 17 سوره غاشیه مهمترین آنها است. در این آیه اهمیت شتر هم‌ردیف مظاهر عظیم خلقت نظیر آسمان و زمین ذکر شده و منکران به اندیشیدن در چگونگی خلقت شتر دعوت شده‌اند. شتر از دیرباز موجودی پراستفاده و کارآیی آن یک تنه هم‌ارز همه حیوانات اهلی بوده، همچنین عامل اصلی بقای بشر و گسترش تمدن در مناطق خشک و بیابانی شناخته شده است. در سایه پیشرفت‌های دهه‌های اخیر خصوصیات ویژه‌ای در این حیوان چه به‌لحاظ فیزیولوژی و زیستی و چه خواص ویژه در شیر و آنتی‌بادی‌های آن شناسایی شده که در بین موجودات، منحصربه‌فرد و قابل تامل است. یافته‌ها نشان داده است که در شیر شتر خواص درمانی بسیاری برای بیماری‌های مختلف ازجمله دیابت، سرطان و بعضی بیماری‌های میکروبی و عفونی مهلک وجود دارد. از طرفی در سیستم ایمنی شتر نوعی آنتی‌بادی منحصربه‌فرد به‌نام نانوبادی تولید می‌شود که خواص ویژه‌اش آن را به‌عنوان یک مولکول بسیار مناسب برای استفاده‌های مختلف بخصوص مصارف درمانی مطرح کرده است. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی اجمالی یافته‌های علمی، جلوه‌های دیگری از شگفتی‌های خاص این موجود مشخص شود که می‌تواند تاحدودی علت اهمیت او را از دید قرآن نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Deliberating on the creation of the camel, from the view of the Quran and science

نویسنده [English]

  • Hoda Ayat

چکیده [English]

Camel word was used several times in the Quran and it seems that the most important of them is verse 17 in the Sura of Ghashie. In this verse the importance of the camel is equal to massive creations such as Heaven and Earth and deniers have been invited to study of how is the creation of the camel. Camel is more widely used in hot, arid regions of the world from ancient times and its efficacy was equivalent to all domestic animals. As well as it is known as the main reason for the survival of humanity and civilization in the desert. Special physiological and biological characteristics of this animal were identified in recent studies and also it was determined that there are unique properties in the milk and antibodies of the camel. The findings show that there are many therapeutic properties in camel milk for a variety of diseases, including diabete, cancer and other deadly infectious diseases that treatment of them is not yet possible to man. On the other hand the camel's immune system produces a unique antibody namely nanobody, that its special properties make it very suitable for different usage especially as a therapeutic reagent. Then new scientific findings define the importance of camel in the Quran. This article has attempted to clear the importance of this amazing creature in religion and the Quran with some scientific overviews.

آیت، هدا و آزاده موسویان و علی‌محمد احدی (1393). ساخت کتابخانه­ی آنتی­بادی تک دمین شتری بر ضد آنتی ژنهای سلولی سرطان سینه، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 16:شماره 1. شهرکرد.
دریایی محمد (1391). معجزات غذایی و درمانی گوشت و شیر شتر، تهران، نشر امینان.
طباطبایی، سید محمد حسین  (1374).  المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمۀ سید محمدباقر موسوی همدانی، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
طبرسی فضل بن حسن (1372). مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، چ سوم، ج 10 ، تهران، انتشارات ناصرخسرو.
علامه مجلسی (1103).  بحارالانوار، ج 59.
محمدی ری شهری محمد (1383).  دانشنامه احادیث پزشکی؛ ج 2، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.
مقدسی مطهر بن طاهر،  البدء و التاریخ ، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، ج 2،انتشارات آگه.
مکارم شیرازی، ناصر(1387). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
نیاسری امیر، عربها هاجر (1390). نقش شیر شتر و مولکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها. سال دوم، شماره اول، نشاء علم.
واقدی محمد بن السعد کاتب (1374). الطبقات الکبرى، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ج 1، انتشارات فرهنگ و اندیشه.
هویزی عبد علی بن جمعه (1390). نورالثقلین، ترجمه سید حسن موسوی خراسانی، ج 5، قم، دفتر نشر نوید اسلام.
 
Abbas S., Ashraf H., Nazir A., Sarfraz L. (2013) PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS AND COMPOSITION OF CAMEL MILK. INTERNATIONAL RESEACHERS, 2.
Adlerova L., Bartoskova A., Faldyna M.,( 2008) Lactoferrin: a review. Veterinarni Medicina, 53, (9).
Al haj O., Al Kanhal H. (2010) Compositional, technological and nutritional aspects of dromedary camel milk. International Dairy Journal.
AL-Ayadhi L. Elamin N., (2013) Camel Milk as a Potential Therapy as an Antioxidant in Autism Spectrum Disorder. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
Alhaidar A., Abdel Galil M., Mousa S.A. (2011) The Antiplatelet Activity of Camel Urine. THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE. 17.
Faye B., Chaibou M., Vias G., (2012) Integrated Impact of Climate Change and Socioeconomic development on the Evolution of Camel Farming Systems. British Journal of Environment & Climate Change. 2(3).
Jirimutu, Wang Z. (2012) Genome sequences of wild and domestic Bactrian camels. NATURE COMMUNICATIONS, 3.
Konuspayeva G. Faye B., Loiseau G, (2009) The composition of camel milk: A meta-analysis of the literature data. Journal of Food Composition and Analysis. 22.
Korashy H., Gendy M. (2012). Camel Milk Modulates the Expression of Aryl Hydrocarbon Receptor-Regulated Genes, Cyp1a1,Nqo1, and Gsta1, in Murine hepatoma Hepa 1c1c7 Cells. Journal of Biomedicine and Biotechnology.
Korashy H., Maayah H., (2012) Camel Milk Triggers Apoptotic Signaling Pathways in Human Hepatoma HepG2 and Breast CancerMCF7 Cell Lines through TranscriptionalMechanism. Journal of Biomedicine and Biotechnology.
Kotb-El-Sayed M., Al-Shoeibi Z., (2011) Effects of Camel’s Milk as a Vehicle for Insulin on Glycaemic Control and Lipid Profile in Type 1 Diabetics. American Journal of Biochemistry and Biotechnology,7 (4): 179-189.
Malik A., Senaidy A., (2012) A study of the anti-diabetic agents of camel milk. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE,30.
Marc Breulmann. (2007) The camel, From Tradition to Modern Times. UNESCO Office. Doha.
Nguyen V., Su C., Muyldermans S., (2002) Heavy-chain antibodies in Camelidae; a case of evolutionary innovation. Immunogenetics, 54.
Ouajd S. Kamel B. (2009) Physiological Particularities of Dromedary (Camelus dromedarius) and Experimental Implications. Scand. J. Lab. Anim. Sci. 36 (1).
Saliha Z., Dalila A., Chahra S., (2013) Separation and characterization of major milk proteins from Algerian Dromedary (Camelus dromedarius) Emir. J. Food Agric., 25 (40).
Smolarek D., Bertrand O., Czerwinski M., (2012) Variable fragments of heavy chain antibodies (VHHs): a new magic bullet molecule of medicine. Postepy Hig Med Dosw, 66.
Stahl T., Sallmann H., Duehlmeier U., (2006) Selected vitamins and fatty acid patterns in dromedary milk and colostrum. J of Camel Practice and Research. 13(1).
Tillib S.V. (2011) Camel Nanoantibody” is an Efficient Tool for Research, Diagnostics and Therapy, Molecular Biology, Vol. 45 (1).
Zeineb J., Halima E., Imen F, (2013) Antibacterial activity of Lactic acid bacteria isolated from Tunisian camel milk, African Journal of Microbiology Research ,Vol. 7(12).