آینده‌نگاری ورزش با تکیه بر مبانی اسلامی (روش تحلیل علی– لایه‌ای)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

موضوع ورزش به‌عنوان یک پدیده مهم اجتماعی در کلیه جوامع پیشرفته مطرح است، اثرات این پدیده از دیدگاه علوم مختلف مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است و تقریباً همه مکاتب فلسفی و ادیان به نحوی راجع به آن اظهارنظر کرده‌اند، آیین مقدس دین اسلام نیز ورزش را به‌طور اعم در نظر داشته است. از دیدگاه اسلام انسان در پیمودن راه کمال و تقرب، همواره با سه امر مرتبط به یکدیگر سروکار دارد؛ فرد، جامعه و عالم هستی، انسان نیز سه بعد جسمانی، عقلانی و نفسانیت دارد که عبارت است از: تزکیه، تربیت و آموزش. همه ابعاد وجود انسان، توأم و موازی همواره مورد توجه آیین نجات‌بخش اسلام بوده است؛ لذا در این پژوهش با استفاده از تحلیل علی- لایه‌ای، به‌عنوان یک روش مدیریتی آینده‌نگر، سناریوهای مختلفی طراحی و مطرح شده است تا لایه‌های مختلف موضوع چرایی ورزش در دین مبین اسلام بررسی شود. در این راستا بر اساس تحلیل‌های مربوط به لایه‌های پایین‌تر و با توجه به میزان عدم قطعیت و اهمیت دو پیشران، «الگوی توسعه ورزشی» و «جهت‌گیری فرهنگی غالب» شناسایی،‌ و بر اساس آن‌ها سناریوهای موردنظر طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sports Forecasting Based on Islamic Principles and Causal-layer Analysis Method

نویسنده [English]

  • Ali Hematiafif
Assistant Professor, Department of Sport sciences, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

The Issue of sport is an important social phenomenon in all advanced societies, its affect have been analyzed from various sciences. And almost all philosophical schools and religions have somehow commented on it. The sacred religion of Islam has also considered sport in general. From the Islamic point of view, in dealing with the path of perfection and closeness, man always deals with three interrelated matters. The individual, the community and the universe, the human being itself is composed of three dimensions: physical, rational and sensual. Parallel cultivation, education and training of all aspects of human existence have always been the focus of Islam s salvation. Therefore, in this study, using causal analysis as a prospective management approach. To break down the different layers that deal with why sports in the religion of Islam are concerned. Design and present different scenarios . In this regard based on the analysis of the lower layers, And considering the uncertainty and importance of the two proponents, “Sport Development Pattern” and ”Dominant Cultural Orientation” were identified and the scenarios were designed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Forcasting
  • Islam
  • Layered causal analysis
آذربانی، احمد؛ کلانتری، رضا (1383). اصول و مبانی تربیت‌بدنی و ورزش؛ تهران، نشر آییژ.

افلاطون (1367). مجموعه آثار قوانین، ترجمه محمد حسین لطفی، انتشارات خوارزمی.

خرمشاهی، بهاءالدین؛ انصاری، مسعود (1387). پیام پیامبر، انتشارات علمی فرهنگی تهران.

خلجی، حسن (1387). تأثیر ایمان و معنویت بر عملکرد ورزشی در اسلام، پژوهش نامه علوم ورزشی، سال چهارم، شماره هفتم.

دبورا، آ. وست؛چارلز، آ. بوچر (1381). مبانی تربیت‌بدنی و ورزش، ترچمه احمد آزاد، تهران، انتشارات کمیته ملی المپیک.

رحمانی خلیلی، احسان (1394). بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی بر شادابی اجتماعی و حضور متغیر های حمایت اجتماعی و دین داری، نشر مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال 16، شماره 36.

رحمانی خلیلی، احسان (1394). بررسی تأثیر سرمایه­های اجتماعی بر شادابی اجتماعی در حضور متغیر های حمایت اجتماعی و دین داری، نشریه مطالعات فرهنگ و ارتباطات، سال شانزدهم، شماره 32.

زمانی محجوب، حبیب (1388). بررسی ورود اسلام به ایران، تاریخ در آیینه پژوهش، شماره22.

سیفی، فاطمه (1394). تعلیم و تربیت در اسلام، چارچوب ها، مبانی، اصول، هدف هاو نتایج در نظام آموزشی، دومین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی علوم تربیتی و سبک زندگی، مشهد مقدس، دانشگاه تربت حیدریه.

صبوری، حسین (1376). ورزش در اسلام، چاپ چهارم، قم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات.

صبوری، حسین(1393). ورزش در اسلام، انتشارات صبوری.

عبدلی، بهروز (1386). مبانی روانی و اجتماعی تربیت‌بدنی و ورزش، چاپ دوم، اتنشارات بامداد کتاب.

عزیز آبادی فراهانی، ابوالفضل (۱۳۷۳). تربیت‌بدنی عمومی (۲) ،چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

عنایت اله، سهیل (1388). تحلیل لایه لایه ای علت ها، نظریه و مورد کاوی های یک روش شناسی یکپارچه و متحول ساز آینده پژوهی (مجموعه مقالات). ترجمه مسعود منزوی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع ملی، جلد اول و دوم.

کوئن، بروس (1386). درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ سیزدهم، انتشارات توتیا.

کوشافر ، علی اصغر (1381). اصول و مبانی تربیت‌بدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

مجلسی،محمد باقر (1403 ق). بحار الانوار، بیروت: موسسه الوفا.

مسعودی، حسن؛ مسعودی، محسن؛ مسعودی، میثم (1392). تأثیر ورزش بر زندگی علمی و اجتماعی افراد، کنگره پیشگامان پیشرفت، دوره سوم.

مظفری، سید میر احمد؛ پور سلطانی زرندی، حسین (1386). اصول و مبانی تربیت‌بدنی، تهران انتشارات بامداد کتاب.

مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.

ملک، فتانه؛ میرصالحی، سیدوهاب؛ زیتونلی، عبدالحمید؛ یارقلی، حمیدرضا (1394). مرزهای اخلاقی خشونت در ورزش از نگاه اسلام، گنبد کاووس: اولین همایش ملی علوم ورزشی نوین، ورزش حرفه ایی و ارتقا تندرستی.

نمازی زاده، مهدی؛ سلحشوری، بهمن (1393). تربیت‌بدنی عمومی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها.

ویو، سیمسون؛ جنینگز، آندره (1382). اربابان پشت پرده المپیک، ترجمه پرویز ختایی، تهران: انتشاران بی‌نا.

 

Barrow, R. (1976). Plato and Education, Rutledge& Kegan Paul.

Celiliai, G, & Elena, L, Elena, S, vlin. L (2015). Sport and Health Without Relgion and Nationality Barriers. Procedia- social and Behavioral Sciences. vol 191. pp 2152 - 2156.

Isidori, E., & Benetton, M. (2015). Sport as Education: Between Dignity and Human Rights. Procedia- social and Behavioral Sciences. http://dx.doi.org/10.1016/j.foar.2015.01.001.

Perham,L.D & Primeau, L.A(1996), Play and Occupational therapy for children, American journal of play therapy. Vol 22, pp487.

Slavson, Samuel (1948),Creative Group Education New yourk:Association Press.

Torkildsen, G (2001). Leisure and Creation Mangement, NewYork, Spon Press.