اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 862
تعداد پذیرش 87
تعداد عدم پذیرش 646

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 54
تعداد مشاهده مقاله 11379
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5153
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 80 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 745 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 10 %