دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی و نقد مدعای دکتر سروش در باب تحقق قیامت از دیدگاه ملاصدرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30465/srs.2020.33527.1800

یاسر سالاری؛ محمد نجاتی


2. علوم انسانی اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی و عطاس (مطالعه تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

10.30465/srs.2021.37861.1894

محمد مهدی نادری قمی