کلیدواژه‌ها = احادیث
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خواص درمانی میوه‌های قرآنی و میزان همخوانی آن با یافته‌های نوین علوم پزشکی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-152

مرتضی نصیری؛ امید صادقی؛ حسام اسحاقی شهرضایی


2. جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-38

شهناز رضوی؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهره کامکار


3. مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم جنین شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-159

زهره کامکار؛ شهناز رضوی؛ محمدهادی امین ناجی