کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: محیط جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ سبک زندگی و دین‌داری از دیدگاه ابن ‌خلدون

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 17-32

علی رحمانی فیروزجاه؛ سعدیه سهرابی