نویسنده = محمدهادی امین ناجی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه و مدت استقرار جنین در رحم از دیدگاه قرآن، حدیث، و علم جنین‌شناسی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 23-38

شهناز رضوی؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهره کامکار


2. مقایسه مراحل تکامل جنین انسان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم جنین شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-159

زهره کامکار؛ شهناز رضوی؛ محمدهادی امین ناجی