دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 
3. امکان تغییر مزاج و نقد نظریه جبرگرایی ژنتیک

حسینعلی گودرز بروجردی؛ مجید ملایوسفی؛ روح اله آدینه


4. تبارشناسی کیش گنوسی (مطالعه موردی: یهودیت)

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


5. بررسی مقایسه ای جنبش ذاتی ذرات بنیادین و حرکت جوهری ملاصدرا

محمد نجاتی؛ فرید معین پور؛ فاطمه سادات محسنی شهری


8. نسبت علم و معرفت با فضایل و رذایل اخلاقی از نظر ملاصدرا

حسین فراشیانی؛ عباس جوارشکیان؛ علی حقی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


12. مکملیت کوانتومی و تأثیر آن در الاهیات

امین شاه‌وردی؛ کاظم سام دلیری