تأثیر دین بر گسترش معماری در ایران و جهان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار معماری منظر – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

چکیده

اسناد و مدارک موجود، نقشهای تصویر شده بر بدنه غارها و نحوه ساخت خانه‌های اولیه گویای آن است که رابطه مستقیمی بین اعتقادات انسان‌های اولیه، نحوه زندگی و محل اسکان بشر  و شکل و فرم معماری خانه‌ها وجود داشته است. با این فرض با ورود اعراب به ایران و به ارمغان آوردن اسلام اثراتی نیز بر زندگی، آداب و رسوم، مذهب، سنت‌ها و فرهنگ و همچنین بر معماری و به ویژه ساخت بناهای مذهبی ایران مشاهده می‌شود.
به طور کل تأثیر ادیان مختلف بر فرهنگ و زندگی مردم و به ویژه در معماری آن سرزمین تأثیرگذار بوده است. هویت بخشیدن و تغییرات شکلی و فرمی کنیسه ها، کلیساها، معابد بودایی و مساجد متأثر از این گونه‌اند. گذشته از اثرات اقلیمی و منطقه‌ای و سنت‌های شکل‌گیری و فرم ابنیه و ساختمان‌ها و تغییرات حاصل شده در معماری مناطق مختلف نتیجه تأثیرپذیری از ادیان مختلف در سرزمین‌های گوناگون است.
این مقاله سعی دارد با بررسی این مسئله به روش کتابخانه‌ای و استفاده از اسناد و همچنین تصاویر مرتبط با این اماکن این مطلب را به چالش بکشد و امیدوار است در پایان بتواند با بررسی کردن و آوردن نمونه‌های مختلف به نتیجه‌گیری برسد و تأثیر ادیان مختلف بر معماری آن سرزمین را بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Religion on Development of Architecture in Iran and in the World

نویسنده [English]

  • Mahdi Zandieh
Associate Professor of Landscape Architecture in Imam Khomeini International University (ikiu)
چکیده [English]

Human life, since early era, has been associated with religious beliefs and convictions and these beliefs and convictions have always influenced human lifestyle and physical space formation. Existing documents, drawings depicted on the caves walls and construction of primitive accommodations indicate direct relationships between human beliefs and their lifestyle, and shape and form of their accommodations.
There is limited evidence on Arabs’ invasion to Iran that happened in order to expansion of the religion of Islam in early first-century (ah). However, there are documents showing that they entered from South-West of the country with the aim of decolonization and presenting the Islamic religion and beliefs to Iranians who were mostly Zoroastrian in that time. Giving this assumption, Arabs’ invasion to Iran and bringing the Islam religion to this country has had impacts on life, customs, faith, traditions and culture, and also on architecture, particularly construction of Iranian religious buildings. 
In general, different religions have influenced culture, people’s lifestyle, and particularly architecture of countries. In this regards, evolvement of identity, form and shape of synagogues, churches, Buddhist temples are considerable. Apart from climatic and regional impacts and also traditions in constructing buildings, evolvement in architecture in different areas have been influenced by people’s religions in different countries.
This article aims to use textual and visual documents and to apply a desk study, to investigate this issue, with the hope of providing and studying relevant case studies and summarizing and concluding the influence of religion on the architecture of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : the religion
  • Architecture
  • Development
  • Religions
  • Influence
باور، سیروس، (1353) "تاریخ معماری مدرن" ، مؤلف بنه وولو، لئونارد (1923 م)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

برازنده حسینی، مهتاب، (1388)، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، به راهنمایی دکتر ابوالقاسم دادور و مشاوره خانم دکتر فاطمه کاتب، دانشگاه الزهرا، تهران

زندیه، مهدی ، صادقی، پریسا و ابوالقاسمس مقدم، مارال، (1396)،  "معماری اروپایی-اسلامی مساجد جدید در غرب"،  تألیف: ولزبیچر، کریستین، (1970 م)، ترجمه انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

زندیه، مهدی، 1382،  تغییر و تحولات معماری منظر شهری (رساله دکتری)، دانشگاه UCE، انگلستان

السعید، عصام، پرمان، آسیه، (۱۳۶۳)، مفاهیم هندسی در هنر اسلامی، فصلنامه هنر، سال سوم، شماره ششم، صص۱۹۳-۱۹۱٫

شهیدانی، شهاب، (۱۳۹۲)، «شکوه قلم ثلث در کتیبه‌های مذهبی امامزاده جعفر»، پایگاه راسخون، بی‌شا

عناصری، جابر، (۱۳۸۳)، تأثیر تشیّع بر ابنیه، اماکن و زیارتگاه‌های مذهبی، فصلنامه شیعه‌شناسی، سال دوم، شمارۀ هفت، صص۱۳۸-۱۳۰٫

کوثری، مسعود، (۱۳۹۰)، هنر شیعه در ایران، جامعه شناسی هنر و ادبیات، سال سوم، شمارۀ یک

گیرشمن، رومن -  ترجمه معین، محمد، 1390، ص 303، ایران از آغاز تا اسلام، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران.

نقی زاده، محمد، (1388)، مجله هنر دینی، تهران

پورتال جامع علوم انسانی، به آدرس: http://ensani.ir/fa/article