کلیدواژه‌ها = علم و دین
تعداد مقالات: 3
1. پل فایرابند؛ اسطوره‌ستیز اسطوره‌ساز از نقد جهان‌شمولی علم و دین تا پلورالیسم و رأی اکثریت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-160

فرهاد زیویار؛ سیدیاسر جبرائیلی؛ امیر اعتمادی بزرگ


2. نسبت علم و دین در فلسفة ایان باربور و نقد آن از منظر استاد مرتضی مطهری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 49-71

امیر قنبری همایکوه؛ ایراندخت فیاض؛ محسن ایمانی نائینی؛ اکبر صالحی