نویسنده = مهدی منزّه
تعداد مقالات: 1
1. فراطبیعت‌باوریِ ترکیبی کاتینگهام و نقش آن در معناداری زندگی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-148

مهدی منزّه؛ محسن جاهد؛ سحر کاوندی